Back

Địa chỉ

Cs1: số 16 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Cs2: số 79 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Cs3: số 26 - BT3, khu đô thị mới Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội ( sắp khánh thành).
Cs4: ONLINE

Liên hệ

Điện thoại : 024.626.00.246
Hotline: 0968.28.9998 - 0968. 29.8889
Email : dreamhighenglish@gmail.com

Thời gian mở cửa

Monday - Friday: 15:00 - 20:00
Sunday & Saturday: 10:30 - 22:00